Tagdíj 2014

A tagdíjak mértékét a MAFELSZ tagjaiból álló Közgyűlés határozza meg naptári évenként. Az egyes vállalatokra vonatkozó tagdíj összege az alkalmazottak száma alapján kerül meghatározásra. Adott évben a június 30-a után belépő tagoknak csak féléves tagdíjat kell fizetniük. 

A 2014-re megállapított összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

Magánszemélyek részére: 5.000 Ft
   
Cégek részére  
  1-10 fős cég 25.000 Ft
  11-50 fős cég 40.000 Ft
  51-100 fős cég 80.000 Ft
  101-500 fős cég 200.000 Ft
  501+ fős cég 350.000 Ft